Kamuflaj Tedavisi

by admin

Kamuflaj tedavisi iskeletsel bozukluğun hafif olduğu normale yakın yumuşak doku görüntüsüne sahip hastalar için uygundur. Tedaviye başlanmadan önce ortodontist hastanın kamuflajla mı yoksa ortognatik cerrahi ile mi tedavi edileceği konusunda kesin karar vermelidir. Çünkü ortognatik cerrahi öncesine uygulanan ortodontik tedavideki diş hareketleri kamuflaj tedavisinde uygulanan ortodontik tedavideki diş hareketlerinin tam tersidir. Önce kamuflaj denenip, istenilen sonuç alınamıyorsa ortognatik cerrahi tedaviye geçilmesi çok ciddi bir hatadır. Bu durumda daha önce yapılan diş hareketlerinin tam tersinin tekrar yapılması gerekir. Sınıf II hastalarda kamuflaj tedavisi Sınıf III hastalara göre daha başarılı sonuçlar vermektedir. Örneğin üst çenenin ileride konumlandığı bir hastada kamuflaj uygulanacaksa üstten iki adet küçük azı diş çekilerek üst ön dişler geriye doğru hareket ettirilir. Ancak Sınıf III hastalarda alt kesici dişlerin geriye doğru hareket ettirilmesi, çene ucunu daha belirgin hale getirmekte, b u da görüntüyü bozmaktadır.

Diğer Yazılar